Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100561 (31.08.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. "Плиска"
Мобилен:0894663223
Специалност:Агроном - полевъд
Стаж:ЗЗТН-2018
Образование:Висше (Аграрен Университет-гр.Пловдив