Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100560 (31.08.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. "Сент Уан"
Мобилен:0898564753
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:ЗЗТН-2018
Образование:Висше (ВТУ "Ангел Кънчев")