Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100559 (30.08.2018 г.), 100102427 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ж.к. "Сторгозия"
Мобилен:0877979903
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:ЗЗТН-2018, НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)