Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100176 (18.07.2018 г.), 810100352 (16.08.2011 г.), 500100094 (14.12.2009 г.), 100100205 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. Кап. л-т Евстати Винаров
Телефон:082519535
Мобилен:0888508946
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-1994, ТПВ-1993, ЗЗТН-2011, ПИИСДФО-2018
Образование:висше(ИУ - Варна)