Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100175 (12.07.2018 г.) , 810100537 (14.02.2018 г.) , 100100942 (14.12.2009 г.) , 300100890 (15.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, бул. "Сливница"
Мобилен:0887985663
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2018, ПИИСДФО-2018, МС-2019
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)