Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100173 (11.07.2018 г.), 300100756 (08.08.2011 г.), 810100370 (16.08.2011 г.), 100101441 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Банкя 1320, ул. Стефан Стамболов
Мобилен:0886882592
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2007, МС-2011, ЗЗ-2011, ПИИСДФО-2018
Образование:висше(ВИАС - София)