Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100198 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. Люлебургаз
Телефон:032644138
Мобилен:0888536313
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)