Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102443 (28.06.2019 г.), 810100550 (23.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Кайлъка
Мобилен:0878641501
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗ - 2018, НИ-2019
Образование:Висше (ВФСИ "Д. А. Ценов"