Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102388 (07.01.2019 г.), 810100548 (22.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Мобилен:0888743491
Специалност:Архитектура
Стаж:ЗЗТН - 2018, НИ-2019
Образование:висше (УАСГ)