Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100553 (07.03.2018 г.), 100100779 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Клокотница
Мобилен:0889395049
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007 ЗЗТН-2018
Образование:висше(ИУ - Варна)