Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102167 (17.11.2014 г.), 300100767 (17.11.2014 г.), 810100497 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Окорш 7680, ул. Ахелой
Мобилен:0883425719
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2014, МС-2014, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УАСГ)