Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100934 (19.02.2020 г.), 810100540 (15.02.2018 г.), 100102135 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Преслав
Телефон:052/640465
Мобилен:0878425009, 0886141580
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2018, МС-2020
Образование:висше (Икономически университет-Варна)