Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100546 (22.02.2018 г.), 300100870 (13.01.2017 г.), 100101422 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас, ул. Константин Величков 71А
Телефон:0898881589
Мобилен:0898881589