Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100545 (21.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, ул. Княз Александър Батенберг
Мобилен:0897945493
Специалност:СЗД
Стаж:ЗЗТН - 2018
Образование:висше СА "Д. А. Ценов")