Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100542 (15.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол, ул. Граф Игнатиев
Мобилен:0899790871
Специалност:Ландшафтна архитектура
Стаж:ЗЗТН - 2018
Образование:висше (Лесотехнически университет)