Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100541 (15.02.2018 г.), 100102357 (21.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4004, ул. Скопие
Мобилен:0882500544
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН-2018
Образование:висше (Европейски колеж по икономика и управление)