Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100530 (12.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора, Стара Загора
Телефон:0878893263
Мобилен:0878893263