Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 810100535 (14.02.2018 г.), 400100177 (19.07.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Троян 5600, ул. "Христо Ботев"
Мобилен:0878208066, 0878208044
Специалност:Психология, Българска филология
Стаж:ЗЗТН-2018, ПИИСДФО-2018
Образование:висше ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")