Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100811 (07.02.2018 г.) , 100102493 (19.03.2020 г.) , 400100169 (05.09.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Екзарх Йосиф
Мобилен:0887390434, 0889682848
Специалност:Стопанско управление
Стаж:ПИИСДФО-2017, ТПВ-2018, НИ-2020
Образование:висше(Американски университет в България)