Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102367 (02.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ж.к. Байкал, ул. Джебелска
Мобилен:0893539731
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ - 2018
Образование:висше (УАСГ)