Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100810 (01.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий
Мобилен:889798747
Специалност:МИО
Стаж:ТПВ - 2018
Образование:висше (УНСС)