Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100809 (01.02.2018 г.), 100102440 (24.06.2019 г.), 300100965 (24.11.2023 г.), 810100517 (30.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Момчил войвода
Мобилен:0895604224, 0882119579
Специалност:Мениджмънт
Стаж:ЗЗТН-2017, ТПВ-2018, НИ-2019, МС-2023
Образование:висше (ИУ-Варна)