Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102430 (13.05.2019 г.), 400100158 (10.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. "Страхил"
Мобилен:0897822824
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2017, НИ-2019
Образование:висше(УНСС)