Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100808 (22.01.2018 г.), 300100924 (09.04.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ул. Зографски манастир
Мобилен:0887249114
Специалност:Икономика и управление
Стаж:ТПВ - 2018, МС - 2019
Образование:висше (ИУ-Варна)