Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100802 (08.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ул. Зайчар
Мобилен:0895799919
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ - 2018
Образование:висше (СА "Д.А.Ценов" Свищов)