Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100801 (08.01.2018 г.), 100102389 (07.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ул. "Галичица"
Мобилен:0878423262
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ - 2018, НИ-2019
Образование:висше (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")