Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100796 (05.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Мобилен:0898742838
Специалност:Стопанско управление
Стаж:ТПВ - 2018
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски")