Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100155 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1324, ж.к. Люлин 9
Телефон:028273977
Мобилен:0898613635
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)