Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102362 (05.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2308, ул. Крум Накев
Мобилен:0894215460
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ - 2018
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов"- Свищов)