Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100793 (04.01.2018 г.) , 400100128 (30.10.2015 г.) , 100102272 (22.12.2016 г.) , 300100875 (12.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Костенец 2030, ул. Стефан Караджа
Мобилен:0877879818
Факс:029951060
Специалност:ПГС
Стаж:ПИИСДФО-2015, НИ-2016, МС-2017, ТПВ-2018
Образование:висше (ВВИСУ Любен Каравелов)