Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100528 (03.01.2018 г.), 500100396 (14.12.2009 г.), 100101203 (14.12.2009 г.), 300100440 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1463, ул. Шандор Петьофи
Мобилен:0884627141
Специалност:Технология на металите
Стаж:НИ-2006, МС-1996, ТПВ-1998, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)