Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100792 (03.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1836, Левски В
Мобилен:0888266133
Специалност:Счетоводство и финанси
Стаж:ТПВ - 2018
Образование:висше (Университет Ланкастър)