Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 811100527 (15.07.2020 г.), 101102262 (15.07.2020 г.), 301100869 (15.07.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. Крум Попов
Мобилен:0878623400
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2015,МС-2017, ЗЗТН-2018
Образование:висше (УАСГ)