Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102359 (02.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Дружба
Мобилен:0883431671
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ - 2018
Образование:висше (УАСГ)