Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 101102358 (21.11.2019 г.), 811100521 (21.11.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1712, ж.к. Младост
Мобилен:0887137755
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗТН-2017, НИ-2017
Образование:висше (СА "Димитър А. Ценов")