Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102322 (06.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Загражден 5974, ул. Първи май
Мобилен:0878453263
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ - 2017
Образование:висше (ТУ София)