Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100563 (03.09.2018 г.), 100102330 (08.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ж.к. "Възраждане"
Мобилен:0885367100
Специалност:Прогнозиране и планиране
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН - 2018
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")