Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100733 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1233, ул. Враня
Телефон:028326841
Мобилен:0888947117
Факс:028326841
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТПВ-2014
Образование:висше (УНСС)