Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100526 (18.12.2017 г.), 100102533 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. 6-ти септември
Мобилен:0898684864
Специалност:География
Стаж:ЗЗТН-2017, НИ-2021
Образование:висше (СУ "Климент Охридски")