Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102354 (18.12.2017 г.), 400100126 (30.10.2015 г.), 300100877 (13.10.2017 г.), 500100720 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7012, ул. Дондуков Корсаков
Телефон:082826800
Мобилен:0877877638
Специалност:Счетоводство и контрол; Ел. техника и микроелектроника
Стаж:ТПВ-2014, ПИИСДФО-2015, МС-2017, НИ-2017
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий; ВТУ "Ангел Кънчев")