Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102351 (15.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Братя Бъкстон
Мобилен:0877376647
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ - 2017
Образование:висше (ИУ-Варна)