Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102348 (14.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. Оборище
Мобилен:0888455553
Специалност:Икономика и управление
Стаж:НИ - 2017
Образование:висше (БСУ)