Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102345 (14.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Казбек"
Мобилен:0899142424
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:НИ - 2017
Образование:висше (ТУ)