Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102344 (13.12.2017 г.), 810100533 (13.02.2018 г.), 500100820 (28.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ул. Вишнева
Мобилен:0888465567
Специалност:ВиК
Стаж:НИ-2017, ЗЗТН-2018, ТПВ-2018
Образование:висше (УАСГ)