Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102342 (13.12.2017 г.) , 300100920 (22.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Момин проход 2035, ул. "Христо Ботев"
Мобилен:0883330900
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ - 2017, МС-2019
Образование:висше (УАСГ)