Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102342 (13.12.2017 г.), 300100920 (22.02.2019 г.), 810100613 (20.12.2022 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Момин проход 2035, ул. "Христо Ботев"
Мобилен:0883330900
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ - 2017, МС-2019, ЗЗТН-2021
Образование:висше (УАСГ)