Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102337 (11.12.2017 г.), 300100783 (17.11.2014 г.), 810100515 (30.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Тодор Икономов
Телефон:052/607687
Мобилен:0886979921
Специалност:СИП
Стаж:МС-2014, ЗЗТН-2017, НИ-2017
Образование:висше (ВИИ "Карл Маркс")