Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102336 (11.12.2017 г.), 500100799 (08.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Солунска
Телефон:02/9883615
Мобилен:0887063127
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:НИ - 2017, ТПВ-2018
Образование:висше (УНСС)