Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102334 (11.12.2017 г.) , 500100848 (28.01.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, Красно село
Мобилен:0885604498
Специалност:Счетоводство и финанси
Стаж:НИ - 2017, ТПВ-2020
Образование:висше (University of Saunthampton)