Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102326 (06.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ж.к. Тракия
Мобилен:0898979805, 0884788151
Специалност:Бизнес-администрация
Стаж:НИ - 2017
Образование:висше (ЕВИУМ)