Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102318 (05.12.2017 г.), 810100589 (16.08.2019 г.), 300100889 (15.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, Любен Каравелов
Мобилен:0888718464
Специалност:Застраховане и соц. дело
Стаж:НИ - 2017, МС-2019, ЗЗТН-2019
Образование:висше(УНСС)